This site uses cookies. Browsing the site, you agree to the use of cookies. If you need more information, please visit the Cookies Policy page
Cryptocurrencies: 10104 / Markets: 82593
Market Cap: $ 2 416 986 723 603 / 24h Vol: $ 69 019 415 167 / BTC Dominance: 54.049655917821%

Н News

How to land your ideal IT job with Google search operators

383ede78-e54c-4be3-934c-3adec5996406.jpg

Explore Google operators to refine your search and uncover hidden opportunities to land your dream IT job.

In today’s competitive job market, finding the right IT job can be challenging. However, using the power of Google search operators can substantially increase one’s job search and help land the perfect opportunity.

By employing Google search operators correctly, one can limit a job search to specific job titles and localities and avoid unwanted phrases. For example, by using the “intitle” operator, you can specify the job title you’re seeking, such as “intitle:IT job.“ Combining it with the “location” operator, like “intitle:IT job location:New York,” further refines the search by focusing on a certain location.

By stating employment prerequisites and using exact terms within quotation marks, you can further fine-tune your search. For instance, searching for “IT job Java Python” will reveal listings that mention both Java and Python expertise.

While Google search operators are great tools, remember to explore other job boards and professional networking platforms to widen your search beyond Google’s reach.

What are Google search operators?

Google search operators are special commands or symbols that can refine and enhance your search results on Google. These operators enable users to set precise criteria, exclude specific terms, search within specific websites and more. Here are some regularly used Google search operators:

Google search operators are a game-changer for staying up-to-date with hot topics! Use these commands to find latest info:

— INDRAJEET (@indrajeet877) June 2, 2023
 • Quotation marks: Placing a term within “quotation” marks looks for that precise phrase rather than individual words.
 • OR: Using the OR operator between two search phrases allows you to search for either term. For example, “cat OR dog” will give results about either cats or dogs.
 • Minus sign (-): Placing a minus sign before a term eliminates that term from the search results. For example, “apple -fruit” will reject pages that have the term “fruit” alongside “apple.“
 • Site: By utilizing the “site:” operator, you can search for results within a given website or domain. For example, “site:wikipedia.org artificial intelligence” will display results only from Wikipedia linked to artificial intelligence.
 • Intitle: The “intitle:” operator limits search results to pages with the specified term in the page title. For example, “intitle:Python tutorial” will show pages with “Python tutorial” in the title.
 • Filetype: Using the “filetype:” operator allows you to search for certain file types. For example, “filetype:pdf web design” will reveal only PDF files relevant to web design.
 • Related: The “related:” operator displays websites that are comparable to the provided domain. For example, “related:example.com” will list websites comparable to example.com.

These are just a few examples of Google search operators that can be combined or used singly to enhance your search and achieve more accurate and tailored results.

Related: How to create an IT strategy for your business

Embrace the power of Google search operators to land your ideal IT job

If you’re hoping to land your ideal IT job using Google search operators, here’s how you can focus your search and uncover relevant opportunities:

 • Specify the job title and location: Use the “intitle” operator to search for job titles precisely. For example, “intitle:IT job” will only reveal results with “IT job” in the title. Combine it with location using “intitle:IT job location:Glasgow” to filter down results to a certain location.
 • Exclude specific terms: Use the “-” operator to exclude certain terms from your search results. For example, search for “IT job -internship” to filter out internship-related listings if you wish to exclude internships.
 • Search within specific websites: Use the “site” operator to search within a specific website. For example, “IT job site:linkedin.com” will display IT job ads only from LinkedIn.
 • Specify job requirements: Use quotation marks to search for particular phrases. For instance, if you’re seeking employment requiring specific programming languages, search for “IT job Java Python” to locate advertisements that mention both Java and Python abilities.
 • Utilize related terms: Include related terms or synonyms in your search to extend the results. For example, instead of looking for an “IT job," try “technology job” or “software engineering job” to discover other career names.
 • Set up job notifications: Use Google’s “Job Search” feature or job aggregator websites to set up job alerts for specific keywords and areas. This way, you’ll receive email notifications whenever new relevant job ads arise.
 • Combine multiple operators: Combine different operators to refine your search further. For example, “IT job site:indeed.com -senior” will display IT job listings on Indeed.com while excluding senior-level positions.
 • Utilize advanced search operators: In addition to the fundamental operators, investigate advanced search operators like “AROUND(),” which searches words within a certain proximity to each other. For example, “IT job AROUND(5) Python” will search for IT job postings where “IT” and “job” appear within five words of “Python.”
 • Refine your search with wildcard operators: Incorporate wildcard operators like * and ? where * represents any number of characters, and ? represents a single character. This might be beneficial when searching for variations of job titles or specialized phrases. For example, “IT job * engineer” will include results like “IT job software engineer” and “IT job systems engineer.”

Remember to combine these operators and experiment with other search queries to personalize your findings further. Additionally, try employment boards and professional networking tools to broaden your search beyond Google. Good luck in your job search!

Related: Top 10 most famous computer programmers of all time

Source

 • 07.09.23 16:24 CherryTeam

  Cherry Team atlyginimų skaičiavimo programa yra labai naudingas įrankis įmonėms, kai reikia efektyviai valdyti ir skaičiuoti darbuotojų atlyginimus. Ši programinė įranga, turinti išsamias funkcijas ir patogią naudotojo sąsają, suteikia daug privalumų, kurie padeda supaprastinti darbo užmokesčio skaičiavimo procesus ir pagerinti finansų valdymą. Štai keletas pagrindinių priežasčių, kodėl Cherry Team atlyginimų skaičiavimo programa yra naudinga įmonėms: Automatizuoti ir tikslūs skaičiavimai: Atlyginimų skaičiavimai rankiniu būdu gali būti klaidingi ir reikalauti daug laiko. Programinė įranga Cherry Team automatizuoja visą atlyginimų skaičiavimo procesą, todėl nebereikia atlikti skaičiavimų rankiniu būdu ir sumažėja klaidų rizika. Tiksliai apskaičiuodama atlyginimus, įskaitant tokius veiksnius, kaip pagrindinis atlyginimas, viršvalandžiai, premijos, išskaitos ir mokesčiai, programa užtikrina tikslius ir be klaidų darbo užmokesčio skaičiavimo rezultatus. Sutaupoma laiko ir išlaidų: Darbo užmokesčio valdymas gali būti daug darbo jėgos reikalaujanti užduotis, reikalaujanti daug laiko ir išteklių. Programa Cherry Team supaprastina ir pagreitina darbo užmokesčio skaičiavimo procesą, nes automatizuoja skaičiavimus, generuoja darbo užmokesčio žiniaraščius ir tvarko išskaičiuojamus mokesčius. Šis automatizavimas padeda įmonėms sutaupyti daug laiko ir pastangų, todėl žmogiškųjų išteklių ir finansų komandos gali sutelkti dėmesį į strategiškai svarbesnę veiklą. Be to, racionalizuodamos darbo užmokesčio operacijas, įmonės gali sumažinti administracines išlaidas, susijusias su rankiniu darbo užmokesčio tvarkymu. Mokesčių ir darbo teisės aktų laikymasis: Įmonėms labai svarbu laikytis mokesčių ir darbo teisės aktų, kad išvengtų baudų ir teisinių problemų. Programinė įranga Cherry Team seka besikeičiančius mokesčių įstatymus ir darbo reglamentus, užtikrindama tikslius skaičiavimus ir teisinių reikalavimų laikymąsi. Programa gali dirbti su sudėtingais mokesčių scenarijais, pavyzdžiui, keliomis mokesčių grupėmis ir įvairių rūšių atskaitymais, todėl užtikrina atitiktį reikalavimams ir kartu sumažina klaidų riziką. Ataskaitų rengimas ir analizė: Programa Cherry Team siūlo patikimas ataskaitų teikimo ir analizės galimybes, suteikiančias įmonėms vertingų įžvalgų apie darbo užmokesčio duomenis. Ji gali generuoti ataskaitas apie įvairius aspektus, pavyzdžiui, darbo užmokesčio paskirstymą, išskaičiuojamus mokesčius ir darbo sąnaudas. Šios ataskaitos leidžia įmonėms analizuoti darbo užmokesčio tendencijas, nustatyti tobulintinas sritis ir priimti pagrįstus finansinius sprendimus. Pasinaudodamos duomenimis pagrįstomis įžvalgomis, įmonės gali optimizuoti savo darbo užmokesčio strategijas ir veiksmingai kontroliuoti išlaidas. Integracija su kitomis sistemomis: Cherry Team programinė įranga dažnai sklandžiai integruojama su kitomis personalo ir apskaitos sistemomis. Tokia integracija leidžia automatiškai perkelti atitinkamus duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie darbuotojus ir finansinius įrašus, todėl nebereikia dubliuoti duomenų. Supaprastintas duomenų srautas tarp sistemų padidina bendrą efektyvumą ir sumažina duomenų klaidų ar neatitikimų riziką. Cherry Team atlyginimų apskaičiavimo programa įmonėms teikia didelę naudą - automatiniai ir tikslūs skaičiavimai, laiko ir sąnaudų taupymas, atitiktis mokesčių ir darbo teisės aktų reikalavimams, ataskaitų teikimo ir analizės galimybės bei integracija su kitomis sistemomis. Naudodamos šią programinę įrangą įmonės gali supaprastinti darbo užmokesčio skaičiavimo procesus, užtikrinti tikslumą ir atitiktį reikalavimams, padidinti darbuotojų pasitenkinimą ir gauti vertingų įžvalgų apie savo finansinius duomenis. Programa Cherry Team pasirodo esanti nepakeičiamas įrankis įmonėms, siekiančioms efektyviai ir veiksmingai valdyti darbo užmokestį. https://cherryteam.lt/lt/

 • 08.10.23 01:30 davec8080

  The "Shibarium for this confirmed rug pull is a BEP-20 project not related at all to Shibarium, SHIB, BONE or LEASH. The Plot Thickens. Someone posted the actual transactions!!!! https://bscscan.com/tx/0xa846ea0367c89c3f0bbfcc221cceea4c90d8f56ead2eb479d4cee41c75e02c97 It seems the article is true!!!! And it's also FUD. Let me explain. Check this link: https://bscscan.com/token/0x5a752c9fe3520522ea88f37a41c3ddd97c022c2f So there really is a "Shibarium" token. And somebody did a rug pull with it. CONFIRMED. But the "Shibarium" token for this confirmed rug pull is a BEP-20 project not related at all to Shibarium, SHIB, BONE or LEASH.

To join the Chat, you need a free pro-blockchain.com account. Enter Registration
Have questions?
We're available 24/7
Help Icon